PHỤ KIỆN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN

Hộp nối ống ren 1 ngã

0 ₫

Hộp nối ống ren 1 ngã (Cicular Surface Box-1 outlet)

Mua hàng

Hộp nối ống ren 2 ngã thẳng

0 ₫

Hộp nối ống ren 2 ngã thẳng ( Cicular Surface Box - Strainght 2 outlets)

Mua hàng

Hộp nối ống ren 2 ngã vuông

0 ₫

Hộp nối ống ren 2 ngã vuông ( Cicular Surface Box - Angle 2 outlets)

Mua hàng

Hộp nối ống ren 3 ngã

0 ₫

Hộp nối ống ren 3 ngã ( Cicular Surface Box - 3 outlets)

Mua hàng

Hộp nối ống ren 4 ngã

0 ₫

Hộp nối ống ren 4 ngã (Cicular Surface Box- 4 outlets)

Mua hàng

Hộp nối ống trơn 1 ngã

0 ₫

Hộp nối ống trơn 1 ngã (Cicular Surface Box-1 outlet)

Mua hàng

Hộp nối ống trơn 2 ngã thẳng

0 ₫

Hộp nối ống trơn 2 ngã thẳng (Cicular Surface Box Strainght 2 outlets)

Mua hàng

Hộp nối ống trơn 2 ngã vuông

0 ₫

Hộp nối ống trơn 2 ngã vuông (Cicular Surface Box Angle 2 outlets)

Mua hàng

Hộp nối ống trơn 3 ngã

0 ₫

Hộp nối ống trơn 3 ngã (Cicular Surface Box- 3 outlets)

Mua hàng

Nắp hộp nối ống

0 ₫

Nắp hộp nối ống (Cover of Cicular Surface Box)

Mua hàng

Nắp hộp ren/trơn nối ống 1 ngã

0 ₫

Nắp hộp ren/trơn nối ống 1 ngã (Cover of Cicular Surface Box- 1 threaded/ screwed outlet)

Mua hàng

Hộp nối ren/ trơn C

0 ₫

Hộp nối ren/ trơn C (Threaded/ Screwed Rigid Conduit Bodies C)

Mua hàng