PHỤ KIỆN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN

Hộp nối ren trơn T

0 ₫

Hộp nối ren trơn T (Threaded/ Screwed Rigid Conduit Bodies T)

Mua hàng

Hộp nối ống ren LB

0 ₫

Hộp nối ống ren LB ( Threaded/ Screwed Rigid Conduit Bodies LB)

Mua hàng

Hộp nối ống ren LL

0 ₫

Hộp nối ống ren LL ( Threaded/ Screwed Rigid Conduit Bodies LL)

Mua hàng

Hộp nối ống ren LR

0 ₫

Hộp nối ống ren LR (Threaded/ Screwed Rigid Conduit Bodies LR)

Mua hàng

Hộp công tắc đơn nổi 3 lỗ

0 ₫

Hộp công tắc đơn nổi 3 lỗ (Weather-proof surface handy box)

Mua hàng

Hộp đấu dây tròn nổi 5 lỗ

0 ₫

Hộp đấu dây tròn nổi 5 lỗ (Weather- proof circular surface box- 1/2/3/4 outlets)

Mua hàng